הנחיות לפטור מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:
 
 • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
 • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
 • פטור מהיתר ו/או תכנית
 • רישוי מקוון ומכוני בקרה
   
מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא


פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -
 
 • חוק התכנון והבניה
 • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
 • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הוועדה המקומית
 • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית
   
לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר - הנחיות לפטור .
כמו"כ מצ"ב קישור לפרסום בתקנות התכנון והבניה.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר.
לאחר מילוי הטופס וקבלתו למייל שלכם, יש להעביר להמשך טיפול לכתובת המייל: meravs2@bezeqint.net

פטור מהיתר למיגוניות

מצ"ב קישור לפרסום בקובץ התקנות בנושא פטור מהיתר למיגוניות.