קיצור הליכי רישוי להקמת ממ"ד בלבד

בעקבות מבצע "שומר חומות" הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "שורקות", מקצרת עבור התושבים את הליך הטיפול בבקשה להיתר עבור הקמת ממ"ד בלבד.


מיועד לעורכי בקשה 
תהליך הגשת הבקשה יעשה ברישוי זמין במסלול – רישוי מקוצר, ללא בקשה למידע להיתר, מצ"ב מידע כקובץ שיש לצרפו במערכת רישוי זמין – מידע מחוץ למערכת.

יש לשלם פיקדון לממ"ד - בקישור הבא


הסבר להבדלים בין הליך רישוי מלא ובין הליך רישוי מקוצר

קובץ התקנות