טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
232.7263
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 10% מהאגרה המקורית 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 308.98 308.98
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.112 שינוי שימוש בקרקע או בבניין קיים בלא בנייה חדשה או תוספת בנייה עד 2,000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.113 שינוי שימוש בקרקע או בבניין קיים בלא בנייה חדשה או תוספת בנייה מעל 2,000 מ"ר מ"ר 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2,000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2,000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות יח' 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.413 אגרת בניה להצבת מתקן סולארי - עד 10000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כרייה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה יח' 0.11 0.11
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרות בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה קיזוז 3 החזר תשלום 0.00 0.00
אגרות בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה יח' 1.00 1.00
אגרות בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ יח' 0.00 0.00