הסדרים מותנים

מועצה אזורית נחל שורק

הסדר מותנה 2016130 

הסדר מותנה 2018016 

הסדר מותנה 2018018 

הסדר מותנה 2018085 

הסדר מותנה 2018018 

הסדר מותנה 2018016

 

מועצה אזורית חבל יבנה

הסדר מותנה 2017178

 

מועצה אזורית גדרות

הסדר מותנה 2020051

מועצה אזורית ברנר

הסדר מותנה 2018079 

הסדר מותנה 2018097 

 

מועצה אזורית גן רווה