עדכונים

 • ברוכים הבאים

  לאתר החדש של הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה - שורקות.
  האתר הינו מונגש ומותאם לסלולר.

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.

מידע כללי

חדשות

 • מתאריך 24/08/2021-31/08/2021 הוועדה סגורה ותהיה בחופשה מרוכזת . 

 • 16/06/2021

  פורסם בזאת הנחיות חדשות בנוגע לפרסום ראה טפסים ונהלים , נהלים בקשה להיתר . 

 • הדרכות לעורכי בקשות

  בתאריך 06.07.2021 צפויה להיכנס לתוקף החובה להעביר לבקרת תכן במכון בקרה

  לפרטים נוספים לחצו כאן

 • 17/12/2017

  בהתאם לתקנות 95-98 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016,
  החל מתאריך 1/1/2018 תנפיק הועדה 'תעודת גמר' בסיום כלל עבודות הבנייה והפיתוח במגרש.
  'תעודת הגמר' מחליפה את 'טופס 4' שהיה ניתן בסיום העבודות/ השימוש, לפני תיקון 101 לחוק.
  התנאים שהיו לקבלת 'טופס 4' יהיו בין היתר, התנאים לקבלת 'תעודת גמר'.  

 • 28/08/2014 - 28/08/2014

  עודכנו הנחיות בנושא פטור מתכנית והיתר למיגוניות - לצפיה בקובץ

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.