עדכונים

 • ברוכים הבאים

  לאתר החדש של הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה - שורקות.
  האתר הינו מונגש ומותאם לסלולר.

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.

מידע כללי

חדשות

 • פגרת קיץ

  מתאריך 25-31/08-2022 הוועדה נמצאת בפגרת קייץ . 

 • 12/07/2022

  החל מיום 12/07/2022 ניתן להפיק דף מידע תכנוני בלבד דרך מערכת gis שבאתר הוועדה , מערכת זו בהרצה. 
  לשאלות נוספות יש לפנות לתמר 08-6119534 . 

 • 05/04/2022

  החל מה1/05/2022 לא יתקבלו במשרדי הוועדה עותקים מודפסים של תוכניות, הגשות לוועדה יבוצעו באופן מקוון בלבד.
  ראה קובץ מצורף. 

 • לידיעה
  מצ"ב טופס הגשת מועמדות ,הצטרפות לרשימת קול קורא מאגר מתכננים/יועצים.
  ראה קובץ מצורף 

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.