עדכונים

 • ברוכים הבאים

  לאתר החדש של הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה - שורקות.
  האתר הינו מונגש ומותאם לסלולר.

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.

מידע כללי

חדשות

 • 29/09/2020

  בשל הנחיות משרד הבריאות מתאריך 14/03/2020, לא תתקיים קבלת קהל עד להודעה חדשה, נכון לעכשיו ממשיכה הועדה את פעילותה באמצעות מענה טלפוני ומיילים. 


 • 29/09/2020

  בהתאם לסעיף 145 ד לחוק התכנון והבניה פרסמה הוועדה עדכון הנחיות מרחביות. 

 • מהיום ניתן לשלם דרך האתר עבור: בקשה למידע, אגרות בניה, היטלי השבחה ואישורים לטאבו, תחת הלינק של תשלומים .  

 • נוהל הגשת תוכניות במסגרת הרישוי זמין - 22/07/2018

  החל מיולי 2018 יש להגיש היתרי בנייה למרחבים מוגנים דירתיים במסגרת הרישוי זמין. (ראה טפסים ונהלים, נהלים בקשה להיתר) 

 • 17/12/2017

  בהתאם לתקנות 75-78 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016,
  החל מתאריך 1/1/2018 קבלת היתר בנייה לא תהווה אישור להתחלת ביצוע עבודות הבנייה.
  לשם קבלת 'אישור תחילת עבודות' יש צורך למלא טפסים ולהחתים את האחראים על הבנייה.
  התחלת העבודות טרם קבלת 'אישור תחילת עבודות הנה עבירת בנייה שתטופל במלוא חומרת הדין.  

 • 17/12/2017

  בהתאם לתקנות 95-98 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016,
  החל מתאריך 1/1/2018 תנפיק הועדה 'תעודת גמר' בסיום כלל עבודות הבנייה והפיתוח במגרש.
  'תעודת הגמר' מחליפה את 'טופס 4' שהיה ניתן בסיום העבודות/ השימוש, לפני תיקון 101 לחוק.
  התנאים שהיו לקבלת 'טופס 4' יהיו בין היתר, התנאים לקבלת 'תעודת גמר'.  

 • 28/08/2014

  עודכנו הנחיות בנושא פטור מתכנית והיתר למיגוניות - לצפיה בקובץ

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.