9469

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
שורקות

9823
9445
 • ברוכים הבאים

  לאתר החדש של הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה - שורקות.
  האתר הינו מונגש ומותאם לסלולר.

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.

חדשות

 • 30/06/2016

  הודעה בימים שאין קבלת קהל לא יתקבלו מסמכים/תכניות ע"י שליחים.

 • 28/08/2014

  עודכנו הנחיות בנושא פטור מתכנית והיתר למיגוניות - לצפיה בקובץ

 • 25/03/2012

  חלק מדרישות הוועדה לקבלת היתר בנייה וטופס 4 הינו המצאת אישור על הטמנת פסולת בנייה. במשרדי הוועדה המקומית מצויה רשימת אתרים מורשים להטמנת פסולת בניין. יודגש, כי לא ינתן היתר וטופס 4 במידה וההטמנה תעשה באתר בלתי מורשה.

 • 25/03/2012

  לכל המעוניין בעיון בתיקי בניין, מומלץ לפנות טלפונית / פקס בכדי לוודא הימצאות התיק בארכיון הוועדה, מפני שישנם תיקים הנמצאים בארכיון חיצוני והזמנתם אורכת 48 - 72 שעות.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.