9469

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
שורקות

9823
9445
 • ברוכים הבאים

  לאתר החדש של הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה - שורקות.
  האתר הינו מונגש ומותאם לסלולר.

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.

חדשות

 • 18/02/2018

  ביום פורים 1/03/2018 הועדה תהייה סגורה חג שמח. 

 • 17/12/2017

  בהתאם לתקנות 75-78 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016,
  החל מתאריך 1/1/2018 קבלת היתר בנייה לא תהווה אישור להתחלת ביצוע עבודות הבנייה.
  לשם קבלת 'אישור תחילת עבודות' יש צורך למלא טפסים ולהחתים את האחראים על הבנייה.
  התחלת העבודות טרם קבלת 'אישור תחילת עבודות הנה עבירת בנייה שתטופל במלוא חומרת הדין.  

 • 17/12/2017

  בהתאם לתקנות 95-98 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016,
  החל מתאריך 1/1/2018 תנפיק הועדה 'תעודת גמר' בסיום כלל עבודות הבנייה והפיתוח במגרש.
  'תעודת הגמר' מחליפה את 'טופס 4' שהיה ניתן בסיום העבודות/ השימוש, לפני תיקון 101 לחוק.
  התנאים שהיו לקבלת 'טופס 4' יהיו בין היתר, התנאים לקבלת 'תעודת גמר'.  

 • 30/06/2016

  הודעה בימים שאין קבלת קהל לא יתקבלו מסמכים/תכניות ע"י שליחים.

 • 28/08/2014

  עודכנו הנחיות בנושא פטור מתכנית והיתר למיגוניות - לצפיה בקובץ

 • 25/03/2012

  חלק מדרישות הוועדה לקבלת היתר בנייה וטופס 4 הינו המצאת אישור על הטמנת פסולת בנייה. במשרדי הוועדה המקומית מצויה רשימת אתרים מורשים להטמנת פסולת בניין. יודגש, כי לא ינתן היתר וטופס 4 במידה וההטמנה תעשה באתר בלתי מורשה.

 • 25/03/2012

  לכל המעוניין בעיון בתיקי בניין, מומלץ לפנות טלפונית / פקס בכדי לוודא הימצאות התיק בארכיון הוועדה, מפני שישנם תיקים הנמצאים בארכיון חיצוני והזמנתם אורכת 48 - 72 שעות.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.