9469

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
שורקות

9823
9445
 • ברוכים הבאים

  לאתר החדש של הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה - שורקות.
  האתר הינו מונגש ומותאם לסלולר.

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.

חדשות

 • חופשה - 19/03/2019

  בתאריך 21/03/2019 הועדה סגורה. חג שמח . 

 • בקרת תכן - 06/02/2019

  בעקבות פרסום קובץ תקנות מאושר מיום 04.06.2018 שונו ההגדרות לבקרת התכן. 
  ראה טפסים ונהלים-נהלים בקשה להיתר. 

   

 • הוראת שעה פיצול דירה סעיף 117 - 24/10/2018

  ראה הנחיות, טפסים ונהלים, נהלים בקשה להיתר (יד בנימין) 

   

 • רישוי מקוון פיקוד העורף

  מדריך להערכות לעבודה במערכת רישוי זמין פיקוד העורף  (ראה טפסים ונהלים, נהלים בקשה להיתר) 

 • נוהל הגשת תוכניות במסגרת הרישוי זמין - 22/07/2018

  החל מיולי 2018 יש להגיש היתרי בנייה למרחבים מוגנים דירתיים במסגרת הרישוי זמין. (ראה טפסים ונהלים, נהלים בקשה להיתר) 

 • אישור לרשם המקרקעין - 18/07/2018

  לצורך אישור לרשם המקרקעין נדרש המבקש לחתום על טופס אישור על ביקורת במקרקעין.
  (ראה טפסים ונהלים, העברת זכיות בנכס) 

 • 17/12/2017

  בהתאם לתקנות 75-78 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016,
  החל מתאריך 1/1/2018 קבלת היתר בנייה לא תהווה אישור להתחלת ביצוע עבודות הבנייה.
  לשם קבלת 'אישור תחילת עבודות' יש צורך למלא טפסים ולהחתים את האחראים על הבנייה.
  התחלת העבודות טרם קבלת 'אישור תחילת עבודות הנה עבירת בנייה שתטופל במלוא חומרת הדין.  

 • 17/12/2017

  בהתאם לתקנות 95-98 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016,
  החל מתאריך 1/1/2018 תנפיק הועדה 'תעודת גמר' בסיום כלל עבודות הבנייה והפיתוח במגרש.
  'תעודת הגמר' מחליפה את 'טופס 4' שהיה ניתן בסיום העבודות/ השימוש, לפני תיקון 101 לחוק.
  התנאים שהיו לקבלת 'טופס 4' יהיו בין היתר, התנאים לקבלת 'תעודת גמר'.  

 • 30/06/2016

  הודעה בימים שאין קבלת קהל לא יתקבלו מסמכים/תכניות ע"י שליחים.

 • 28/08/2014

  עודכנו הנחיות בנושא פטור מתכנית והיתר למיגוניות - לצפיה בקובץ

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.