מפת הגעה     צור קשר  
ברוכים הבאים לאתר הועדה המרחבית לתכנון ולבניה שורקות

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד. 

לתשומת לבכם - כתובתנו החדשה

קיבוץ גבעת ברנר (מתחם בית חלומותיי לשעבר) ליד תחנת דלק סד"ש

הוראת השעה תקנות הרישוי
במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין המונעת הגשת בקשה להיתר, מסמך או צרופה אחרת הקשורה לבקשה – ניתן יהיה להגיש אותה בדרך מקוונת אחרת (למשל בדוא"ל) שלא דרך מערכת רישוי זמין.
במקרים אלו יש להגיש את הבקשה באמצעות דוא"ל לכתובות
ג'נט ליבוביץ' janetlev@bezeqint.net
ענבל בובה מנצור inbal35@bezeqint.net 

לידיעת הציבור!
החל מתאריך 01/01/2016 בעקבות כניסת הרפורמה בהליכי רישוי – תיקון 101, יחולו שינויים בהליכי קליטת הבקשות להיתרים.
כל בקשה שתוגש לוועדה המקומית תועבר לבודקי הבקשות להיתרים לבדיקת תנאי הסף על פי הרשימה (ניתן לקבל עותק ממזכירות הועדה).
החל מתאריך 04/09/2016 לכל בקשה להיתר שתוגש לרישוי זמין יש לצרף אישורים/מסמכים בהתאם לטופס דרישות להיתר עפ"י סוגי בקשות

תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה "שורקות" - לצפיה במסמך


mainpic

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המרחבית,
ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המרחבית.
הועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה בלבד.